1831
Руденко, Ірина Василівна.
Прогнозування та профілактика природжених вад розвитку у дітей у сучасних екологічних умовах [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.01 / І. В. Руденко ; Одес. нац. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2010. - 388 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 296-355.
УДК
616-007-053.1-036-084:504.05(043.3)

Доп. точки доступа:
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)