ОТ
29
Вікові аспекти функціональної активності слинних залоз при стоматологічній патології [Текст] : звiт про НДР (заключ.) / Одес. нац. мед. ун-т ; кер. К. М. Косенко ; викон. О. А. Бас (відп.) [та ін.]. - О., 2010. - 117 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 95-117. - № ГР 0105U008883
УДК
616.316-008-053-06:616.31(047.3)

Доп. точки доступа:
Косенко, Костянтин Миколаевич\кер.\
Бас, Олексій Андрійович\викон.\
Аксінорська, Ольга Ігорівна\викон.\
Гончаренко, Ольга Володимирівна\викон.\
Гончарук, Людмила Володимирівна\викон.\
Одеський нац. мед. ун-т
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)