Х 21611
Пустовойт, Михайло Михайлович.
Психосоматичні закономірності розвитку психотичних розладів у жінок в інволюції (патогенез, клініка, психодинамічна психотерапія) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.16 / М. М. Пустовойт ; Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України, Одес. нац. мед. ун-т. - Х. : [б. и.], 2010. - 36 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 29-33.
УДК
616.89-053-055.2-085.851(043.3)

Доп. точки доступа:
Ін-т неврології, психіатрії та наркології АМН України
Одес. нац. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)