Х 21677
Шкуро, Вікторія Володимирівна.
Гігієнічна оцінка особливостей харчування молодших школярів у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Шкуро ; Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України. - К. : [б. и.], 2010. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17.
УДК
613.2-053.5(043.3)

Доп. точки доступа:
Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)