Мальцев, Эдуард Валентинович.
Биологические особенности и заболевания хрусталика [Текст] : монография / Э.В. Мальцев, К.П. Павлюченко, 2002. - 447 с.
Богданов, Николай Николаевич.
Постижение индивидуальности (психофизиологические аспекты) [Текст] / Н.Н. Богданов, 2001. - 64 с.
Ильин, Евгений Павлович.
Дифференциальная психофизиология [Текст] : [учеб. для студ. психол., биол. и мед. вузов] / Е. П. Ильин, 2001. - 454 с.
Атчабаров Б.А.
Очерки физиологии и патофизиологии ликвородинамики и внутричерепного давления [Текст] / Б.А. Атчабаров; Отв. ред. Г.А. Кулкыбаев, 1996. - 274 с.
Будяк, Надія Андрониківна.
Психофізіологічні основи і засоби контролю за розвитком дітей за умов їх перебування в дошкільному закладі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.02, 14.02.01 / Н. А. Будяк, 1998. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Іванова, Ольга Іллівна.
Вплив колхіцину на проведення збудження у нервово-м’язовій системі [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / О. І. Іванова, 1997. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Щербакова М.Н.
Вегетативная нервная система [Текст] : Учеб. пособие [для студентов мед. ин-та] / М.Н. Щербакова, 2000. - 40 с.
Спринь, Олександр Борисович.
Стан вищої нервової діяльності у ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / О. Б. Спринь, 1997. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Овсяник, Катерина Валеріївна.
Електрофізіологічне дослідження функціонального стану центральних відділів слухового аналізатора у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / К. В. Овсяник, 1997. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кравчук, Віктор Володимирович.
Особливості психофізіологічного статусу льотчиків різного віку і стану здоров’я [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Кравчук, 2005. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Смоля, Алла Леонідівна.
Оцінка функціонального стану центральної нервової системи при дії та гігієнічному нормуванні електромагнітного поля надвисокої частоти [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.02.02 / А. Л. Смоля, 1996. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шамоніна, Ганна Михайлівна.
Мембранотропна активність ангіотензинів і брадикініну: як фактор їх біологічної активності [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11, 03.00.04 / Г. М. Шамоніна, 1995. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Нервная трофика в теории и практике медицины [Текст] / под ред. А. Д. Сперанского. Сб. 2, 1936. - 424 с.
Міщук, Тетяна Едуардівна.
Залежність індивідуально-типологічних властивостей та ефективності розумової діяльності від рівня активації мозку [Текст] : електроенцелограф. дослідж. : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Т. Е. Міщук, 1995. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Корнеєнко, Тетяна Вікторівна.
Роль палідуму , оретикулярної частини чорної субстанціі та комплексу VA-VL таламусу в реалізації антиепілептичних каудато-кортикальних впливів [Текст] : єксперим. дослідж. : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.16 / Т. В. Корнеєнко, 1994. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковальчук, Лариса Павловна.
Роль адренореактивных структур гипоталамуса и миндалевидного комплекса в регуляции функционального состояния активных точек кожи [Текст] : эксперим. исслед. : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.34 / Л. П. Ковальчук, 1994. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ивнев, Борис Борисович.
Связи перегородки с лимбическими структурами головного мозга [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.00.17) / Б. Б. Ивнев, 1991. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Колчинская, Ася Зеликовна.
Влияние кислородной недостаточности на высшую нервную деятельность человека [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук / А. З. Колчинская, 1954. - 15 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коротеева, Елена Анатольевна.
Идентификация, выделение, физико-химическая характеристика и иммуноферментный анализ специфических альфа-2 глобулинов мозга [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Е. А. Коротеева, 1991. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Семенютин, Александр Иванович.
Морфо-функциональная характеристика проекций голубого пятна в теменную ассоциативную кору мозга кошки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.13 / А. И. Семенютин, 1991. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи