61
І 907
Історія та перспективи розвитку післядипломної освіти лікарів [Текст] : тез. доп. наук.-практ конф., Одеса, 24-25 квіт. 2002 р. / Одес. держ. мед. ун-т, Фак. післядиплом. освіти ; редкол.: В. М. Запорожан (гол. ред.) та ін. - Одеса : ОДМУ, 2002. - 319 с. - ISBN 966-7733-21-1
Присвяч. 25-річчю фак. післядиплом. освіти Одес. держ. мед. ун-та
УДК
61
61:378(043.2)

Доп. точки доступа:
Запорожан, Валерій Миколайович\ред.\
Одеський держ. мед. ун-т
Одеський державний медичний університет
Odessa state medical university
Одесский государственный медицинский университет
Одеський національний медичний університет
Одесский национальный медицинский университет
Odessa National Medical University

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : ХР (5)
Свободны: ХР (5)