618
З-332
Запорожан, Валерій Миколайович.
Біля витоків життя [Текст] : нарис історії каф. акушерства і гінекології № 1 Одес. мед. ун-ту (1902-2002) / В.М. Запорожан, В.П.Міщенко ; Одес. мед. ун-т. - О. : ОДМУ, 2002. - 137 с. : іл. - Бібліогр.: с.136
УДК
618
618:378(477.74-25)(091)
61:378(477.74-25)(091)

Доп. точки доступа:
Міщенко, Валентина Павлівна
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : ХР (15)
Свободны: ХР (15)