Прикладная биохимия и микробиология : Науч.-практ. журн. / РАН. - Журнал выходит с 1965г.
Біотехнологія : двоміс. наук. журн. / НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Журнал выходит с 2008г.