Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2000. - 302 с.
Туберкульоз [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / О. К. Асмолов, О. А. Бабуріна, І. М. Смольська, Н. А. Герасимова; за ред. О. К. Асмолова, 2002. - 275 с.
Аряєв, Микола Леонідович.
Практична перинатологія [Текст] : Навч. посіб. для студ. і викладачів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / М.Л. Аряєв, І.С. Семененко, Н.М. Рожковська, 1999. - 196 с.
Клінічне обстеження плода і дитини [Текст] : навч. посіб. для студ. мед вузів III-IV рівнів акредитації / І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко; за ред. І. Л. Бабія, 1999. - 360 с.
Пеньковський, Геннадій Михайлович.
Оториноларингологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитаціїї та лікарів-інтернів / Г. М. Пеньковський, 1999. - 130 с.
Клінічна імунологія [Текст] : [підруч. для студ.] / Ю. І. Бажора, В. М. Запорожан, В. Й. Кресюн, І. М. Годзієва, 2000. - 384 с.
Нервові хвороби [Текст] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ., лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / Ю. Л. Курако, В. П. Ганчо, М. Ф. Герцев [та ін.]; за ред. Ю. Л. Курако, 2000. - 199 с.
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика, 2000. - 224 с.
Медицина транспортних катастроф [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / О. В. Борозенко, А. С. Владика, В. В. Грубник [та ін.]; за ред.: А. О. Лобенка, П. М. Чуєва, 2000. - 192 с.
Дитячі хвороби: старший вік [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / М. Л. Аряєв, О. В. Зубаренко, А. А. Старікова [та ін.]; за ред.: М. Л. Аряєва, О. В. Зубаренка, 2001. - 347 с.
Основы медицинской паразитологии [Текст] : учеб. пособие к практ. занятиям для студентов 1 курса / Ю. И. Бажора, Л. Г. Кириченко, А. В. Шевеленкова и др., 2001. - 175 с.
Руденко, Михайло Модестович.
Стоматологія дитячого віку [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. вузів / М. М. Руденко, В. С. Бондаренко, С. В. Радочіна, 2001. - 177 с.
Клиническая генетика [Текст] : учеб. пособие к прак. занятиям / Ю. И. Бажора, А. В. Шевеленкова, З. Н. Живац [и др.], 2001. - 146 с.
Чулак, Леонид Дмитриевич.
Зубопротезная техника [Текст] : учеб. пособие для обучающихся по спец. "Стоматология ортопед." (Зуб. техник) / Л. Д. Чулак, В. Г. Шутурминский, 2001. - 315 с.
Юрлов, Владислав Михайлович.
Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба, 2002. - 359 с.
Використання аналізу ДНК у судово-медичних експертизах [Текст] / Н. Е. Кожухова, Г. Ф. Кривда, Р. Г. Кривда [та ін.] ; за ред.: Ю. М. Сиволапа, Г. Ф. Кривди, 2001. - 91 с.
Медицинская паразитология [Текст] : атлас / Ю. И. Бажора, А. Д. Тимченко, М. М. Чеснокова [и др.] ; под ред. Ю. И. Бажоры, 2001. - 110 с.
Опыт Советской медицины в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. [Текст] / редкол.: Е. И. Смирнов (гл. ред.) [и др.]. Т. 1 : Общие вопросы военно-полевой хирургии (раны, отморожения, ожоги), 1951. - XLII ; 431 с.
Опыт Советской медицины в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. [Текст] / редкол.: Е. И. Смирнов (гл. ред.) [и др.]. Т. 2 : Общие вопросы военно-полевой хирургии (инфекционные осложнения ран), 1951. - 500 с.
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины : Междунар. науч.- практ. журн. / Рос. АМН. - Журнал выходит с 1936г.