Х 19119
Чуйко, Марія Миколаївна.
Клініко-імунологічні та мікробіологічні критерії діагностики, профілактики і лікування пневмонії, пов’язаних зі штучною вентиляцією легень, у недоношених новонароджених [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / М. М. Чуйко ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л. : [б. и.], 2004. - 21 с. : табл. - Бібліогр.: с. 16-17
УДК
616.24-002-053.32(043.3)
616-053.32(043.3)

Доп. точки доступа:
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)