Биотехнология : Теорет. и науч. - практ. журн. / Общероссийское общественное объединение "Академия биотехнологии". - Журнал выходит с 1985г.
Біотехнологія : двоміс. наук. журн. / НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Журнал выходит с 2008г.