616-08
Ч-85
Чуєв, Петро Миколайович.
Інтенсивна терапія невідкладних станів [Текст] : навч. посіб. для студ. та лікарів-інтернів вищ. мед. закл. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / П. М. Чуєв, А. С. Владика ; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса : ОДМУ, 2000. - 224 с. : іл., табл. - (Бібліотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 223-224. - ISBN 966-573-214-6
УДК
616-08
616-083.98-08-039.35(075.8)
616-08-039.35(075.8)

Доп. точки доступа:
Владика, Анатолій Степанович
Одеський держ. мед. ун-т
Одеський державний медичний університет
Одесский государственный медицинский университет
Одеський національний медичний університет
Одесский национальный медицинский университет
Odessa state medical university
Odessa National Medical University

Имеются экземпляры в отделах: всего 302 : ФУЛ (292), ХР (10)
Свободны: ФУЛ (292), ХР (10)