Авраменко, Анатолій Олександрович.
Роль хелікобактерної інфекції в етіології і патогенезі виразкової хвороби дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / А. О. Авраменко, 2001. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кравець, Олександра Петрівна.
Радіоекологічні аспекти формування потоків радіонуклідів в сисмемі "Грунт-Рослина" [Текст] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / О. П. Кравець, 2001. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Сергєєва, Любов Анатоліївна.
Еколого-гігієнічні основи попередження шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення (за допомогою антимутагенних заходів) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : (14.02.01) / Л. А. Сергєєва, 1999. - 33 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Четверіков, Сергій Геннадійович.
Ерадикація Helicobacter pylori як фактор підвищення ефективності органозберігаючих операцій при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.01.03) / С. Г. Четверіков, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Богданова, Олена Вікторівна.
Активність тирозинових протеїнфосфатаз в лімфоїдних клітинах щурів за умов впливу іонізуючого випромінювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / О. В. Богданова, 2005. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Никифоров, Валерий Алексеевич.
Медицинская микробиология (общие и эколого-эпидемиологические аспекты) [Текст] : Учеб. пособие для микробиологов, эпидемиологов, экологов, студентов мед. вузов и биол. фак. ун-тов, фармацевт. учеб. заведений / В.А. Никифоров, В.В. Шкарин, 2000. - 234 с.
Гайдаш, Ігор Славович.
Медична вірологія [Текст] : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації, лікарів сан.-епід. станцій] / І. С. Гайдаш, В. В. Флегонтова; за наук. ред. Н. К. Казимірко, 2002. - 357 с.
Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів: в 2-х т. Т. 1 : Спадковість та мінливість, 1998. - 476 с.
Тоцький, Владлен Миколайович.
Генетика [Текст] : підруч. для студ. біол. спец. ун-тів: в 2-х т. Т. 2 : Окремі проблеми генетики, 1998. - 274 с.
Ракша, Наталія Григорівна.
Метаболізм пуринів у клітинах імунокомпетентних органів щурів за променевого ураження [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Н. Г. Ракша, 2004. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Клепко, Алла Володимирівна.
Енергетичний стан ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки щурів за сумісної дії іонізуючої радіації та кадмію [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / А. В. Клепко, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кисіль, Олена Олександрівна.
Структурні особливості плазматичної та міхондріальної мембран етероцитів тонкої кишки шурів за дії іонізуючої радіації та кадмію [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / О. О. Кисіль, 2004. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Літовкін, Кирило Валентинович.
Генотипові особливості морфогенетичних реакцій в культурі тканин ячменю [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / К. В. Літовкін, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
McMurray W. C.
Essentials of Human Metabolism: The Relationship of Biochemistry to Human Physiology and Disease [Text] / W. C. McMurray, 1977. - X, 308 p.
Копаниця, Лілія В’ячеславівна.
Біологічні властивості полівірусів, поширених на території України [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Л. В. Копаниця, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Kenney, Michael.
Scope monograph on pathoparasitology: A color atlas of parasites in tissue sections [Text] / M. Kenney; Ed. B. A. Thomas, 1973. - 52 p.
Гальченко, Катерина Сергіївна.
Вплив заморожування і сублімаційного висушування на збереження молозива корів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / К. С. Гальченко, 2003. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Кухарчук, Александр Леонидович.
Стволовые клетки: эксперимент, теория, клиника [Текст]. Эмбриональные, мезенхимальные, нейральные и гемопоэтические стволовые клетки / А. Л. Кухарчук, В. В. Радченко, В. М. Сирман, 2004. - 504 с.
Calcium and cell function [Текст]. - (Molecular biology) (An international series of monographs and textbooks). Calmodulin / W. Y. Cheung, R. W. Wallace, E. A. Tallant and others; Ed. W. Y. Cheung, 1980. - 97 p.
Udenfriend, Sidney.
Fluorescence assay in biology and medicine [Text] / S. Udenfriend, 1962. - 517 p.