Вісник фармакології та фармації : Інформаційно-аналітичний журн. / Держ. фармакол. центр МОЗ України, Держ. інспекція з контролю якості лікарських засобів МОЗ України. - Журнал выходит с 2001г.
Традиционная медицина. Восток и Запад = Тraditional medicine East & West : Ежекварт. междунар. науч.-практ. журн. / ООО "Ли Вест", РАН СО. НИИ общей и эксперим. биологии. - Журнал выходит с 2005г.