Archives of Surgery: Four years of content: 1994-1997 [Электронный ресурс] : Journal / American Medical Association; OptiMedia Software from OptiMedia Ltd, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
JAMA.The Journal of the American Medical Association: Three years of content: 1995-1997 & One Hundred Years of JAMA Landmark Articles [Электронный ресурс] : Journal / American Medical Association; OptiMedia Software from OptiMedia Ltd, 1998. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Реферативный журнал "Медицина": БД ВИНИТИ январь- февраль 2001 [Электронный ресурс] , 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Российский сводный каталог по научно- технической литературе . Программное обеспечение: Система автоматизации библиотек ИРБИС, версия 2002.2 [Электронный ресурс]. Вып.12 : (май, 2003), 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Фінансові послуги України: Енциклопед. довід. [Электронный ресурс] / І.О. Мітюков, О.В. Алєксєєв, О.І. Ворона, С.М. Недбаєва, 2001. -1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Суховецька, Людмила Федорівна.
Експерментально-теоретичні аспекти фармакології нових залізовмісних препаратів [Текст] : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. Ф. Суховецька, 2004. - 163 с.
Суховецька, Людмила Федорівна.
Експерментально-теоретичні аспекти фармакології нових залізовмісних препаратів [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Л. Ф. Суховецька, 2004. - 18 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Thrombolysis: basic contributions and clinical progress [Текст] / Ed. by: E. Haber, Е. Braunwald, 1991. - 357 p.
Кабанова, Тетяна Анатоліївна.
Інгібітори агрегації тромбоцитів, похідні лінійних пептидоміметиків і гетероциклічних сполук [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 / Т. А. Кабанова, 2000. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковалів, Богдан.
Гепарин і гепариноїди у клінічній практиці [Текст] / Б. Ковалів, Ю.Б. Ковалів, І. Ковалів, 2003. - 346 с.
WHO Medicines Bookshelf: Version 4.0 [Електронний ресурс] : библиография, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Human Reproduction Update [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 5, №5 : September/ october 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 4 : December 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 2 : June 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Medical Image Analysis [Электронный ресурс] : Journal / Oxford University press. Vol. 3, № 1 : March 1999, 1999. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Паскевич, Ольга Іванівна.
Пошук та фармакологічне вивчення похзідних 4-ацетилсукцинанілової кислоти, які виявляють гемостатичну дію [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.07 / О. І. Паскевич, 1996. - 27 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Овчаренко, Олена Павлівна.
Основи радіаційної медицини [Електронний ресурс] : Навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III- IV рівнів акредитації / О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Ніколаєва, Наталя Григорівна.
Педіатрична хірургія [Електронний ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Н. Г. Ніколаєва, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Запорожан, Валерій Миколайович.
Перинатологія [Електронний ресурс] : підруч. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації / В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
Юрлов, Владислав Михайлович.
Диференціальна діагностика внутрішніх хвороб [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / В. М. Юрлов, І. Г. Кульбаба, 2003. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)