Шифр: З 42 (Журнал)
Загальна патологія та патологічна фізіологія [Текст] : двоміс. наук.-теорет. журн./ Луган. держ. мед. ун-т ; гол. ред. Н.К. Казімірко, І.С. Гайдаш. - Луганск : Вид-во ПП Гайдаш І.С., 2006 - . - Выходит раз в два месяца
Ред. : Казімірко Н.К.Ред. : Гайдаш І.С.

Зареєстрованi надходження