Х 19087(а)
Аксентійчук, Богдан Іванович.
Роль сечової кислоти в реалізації лікувальних ефектів бальнеочинників курорту Трускавець [Текст] : (клін.-експерим. дослідж.): автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.33 / Б. І. Аксентійчук ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. - О. : [б. и.], 2004. - 43 с. - Бібліогр.: с. 35-32
УДК
612.461.25:615.838(477.83)(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
НАН України
Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)