Асланян, Сусанна Арутюновна.
Гигиеническая характеристика состояния здоровья детей шестилетнего возраста, обучающихся при различных режимах, и разработка критериев для выявления детей группы "риска" [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.07 / С. А. Асланян, 1987. - 23 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дієтетика дитячого віку [Текст] / І. Л. Бабій, М. Л. Аряєв, В. П. Буйко, А. Пахлеванзаде, 2002. - 230 с.
Здоров’я жінки в Україні : Наук.- попул. журн. / ТзОВ "Ходер". - Журнал выходит с 1998г.
Кляйне-Гунк, Бернд.
Менопауза. Как сохранить здоровье и привлекательность [Текст] : Пер. с нем. / Б. Кляйне-Гунк, 2002. - 206 с.
Гребняк, Николай Петрович.
Факторы риска для здоровья детского населения [Текст] / Н. П. Гребняк, Г. П. Шелех, А. Ю. Федоренко, 2003. - 249 с.
Успехи геронтологии = Advances in gerontology : Реценз. науч.-практ. журн. / РАН. Отд-ние биол. наук. Науч. совет по физиол. наукам, Геронтол. о-во. - Журнал выходит с 2003г.
Гуриенко, Екатерина Александровна.
Сравнительная оценка результатов питания здоровых детей и детей с анемией и нарушением биоциноза кишечника первого года жизни с использованием адаптированных молочных смесей "НІРР", "NUTRILON" [Текст] : магистер. работа / Е.А. Гуриенко, 2003. - 40 с.
Комаров Г. Д.
Полисистемный саногенетический мониторинг [Текст] / Г. Д. Комаров, В. Р. Кучма, Л. А. Носкин [и др.], 2001. - 343 с.
Фенвік, Елізабет.
Мати і дитина [Текст] : практ. порадник для батьків: пер. з англ. / Е. Фенвік, 1998. - 255 с.
Подрігало, Леонід Володимирович.
Гігієнічне обґрунтування регламентації сучасних факторів візуального оточення школярів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Л. В. Подрігало, 2005. - 36 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Полька, Надія Степанівна.
Гігієнічне обгрунтування принципів і критеріів безпечного застосування комп’ютерної техніки у навчанні молодших школярів [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Н. С. Полька, 2001. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Янко, Наталія Вікторівна.
Особливості стану здоров’я і адаптації учнів початкових класів гімназії в залежності від соціально-гігієнічних факторів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : (14.02.01) / Н. В. Янко, 2001. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гребняк, Николай Петрович.
Гигиенические проблемы обучения в современных гимназиях и лицеях [Текст] / Н.П. Гребняк, В.В. Машинистов, Е.В. Вербаховская, 1998. - 150 с.
Тулебаев, Казбек Агабылович.
Основные аспекты первичной медико-санитарной помощи в охране и укреплении здоровья школьников в условиях города [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.33; 05.13.09 / К. А. Тулебаев, 1989. - 21 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ніколаєнко, Вікторія Володимирівна.
Гігієнічне обгрунтування заходів з оптимізації здоров’я міських школярів молодшого віку в умовах Донбасу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / В. В. Ніколаєнко, 2000. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хільчевська, Вікторія Станіславівна.
Багатофакторний аналіз показників здоров’я та формування особистості дітей шкільного віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / В. С. Хільчевська, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Шкурупій, Дмитро Анатолійович.
Оптимізація ентерального харчування у новонароджених і дітей першого року життя при інтенсивній терапії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.10 / Д.А. Шкурупій, 2003. - 16 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ковальова, Олена Михайлівна.
Медико-соціальні аспекти порушень природного вигодовування та їх профілактика [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. М. Ковальова, 2002. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Карапетян, Ольга Юріївна.
Медико-соціальні аспекти порушень природного вигодовування новонароджених з перинатальною патологією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / О. Ю. Карапетян, 2011. - 22 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Гігієна дітей та підлітків" [Текст] / Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. гігієни дітей та підлітків, Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, 1998. - 25 с.