Гумінський, Юрій Йосипович.
Закономірності соматичних та соматовісцеральних пропорцій організму людини в нормі (антропометричне, ультразвукове та томографічне прижиттєве дослідж.) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Ю. Й. Гумінський, 2001. - 35 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Соломенцева, Тетяна Анатоліївна.
Патоморфоз хронічного гастриту у осіб молодого віку в залежності від тривалості персистенції Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Т. А. Соломенцева, 2000. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Коваленко, Лариса Іванівна.
Клініко-морфологічні особливості та методилікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, асоційованої з Helicobacter pylori, у хворих похилого та старечого віку [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Л. І. Коваленко, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Останков, Максим Вадимович.
Теоретичне обгрунтування та експериментальна перевірка ефективності швидкого двоступінчастого заморожування [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / М. В. Останков, 2001. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Литовченко, Иван Николаевич.
Аденилаткиназа, АМР-дезаминаза и 5-нуклеотидаза при действии ионизирующих излучений и направленная регуляция их активности нуклеозидтрифосфатами [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 03.00.04, 03.00.01 / И.Н. Литовченко, 1984. - 43 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Соколов, Микита Володимирович.
Ушкодження ДНК у радіаційному старінні насіння [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / М. В. Соколов, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Солодка, Лариса Олександрівна.
Мікрофлора рубця великої рогатої худоби при надходженні 137 Сs з кормами [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Л. О. Солодка, 2002. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Ямборко, Ганна Валентинівна.
Розробка технології отримання сухого концентрату молочнокислих бактерій [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Г. В. Ямборко, 2002. - 17 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Виділення, ідентифікація, визначення антибіотикочутливості та умови довгострокового зберігання Haemophilus influenzae [Текст] : Метод. рекомендації / АМН України. Ін-т епідеміології та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського, 2004. - 29 с.
Липосомы в биологических системах [Текст] : Пер. с англ. / А.Д. Бангэм, Т. де Барси, Дж.Т. Дингл и др.; Под ред.: Г. Грегориадиса, А. Аллисона, 1983. - 383 с.
Тестовые задания для подготовки студентов к текущим занятиям, рубежным контролям, ректорскому контролю, лицензионному экзамену "Крок -1" [Текст] / А. Л. Головатюк, А. А. Грузевский, Л. А. Зубко [и др.] ; под ред. П. З. Протченко, 2004. - 307 с.
Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине [Текст] / В. П. Реутов, А. И. Гоженко, Е. Г. Сорокина и др, 2005. - 105 с.
Біологічна хімія [Текст] : Лаб. практикум для студентів заоч. форми навчання: Навч.посібник для студентів вищ. фармац. навч. завкладів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л.М. Вороніна, Л.Г. Савченко, В.М. Кравченко и др., 2002. - 94 с.
Ніколаєнко, Ігор Васильович.
Отримання та порівняльний аналіз гібридом - продуцентів моноклональних антитіл, що диференціюють вакцинні та вірулентні поліо-віруси I, II та III типів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / І. В. Ніколаєнко, 1999. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Weismann, August.
Vortrage uber Deszendenztheorie gehalten an der Universitat zu Freiburg im Breisgau [Текст] : In 2 Band / A. Weismann, 1904. - XII, 340 S; VI, 344 S.
Ковальчук, Ольга Вікторівна.
Використання комплексної рослинної тест-системи для оцинки інтенсивності мутагенного фону, зумовленого дією факторів Чорнобильської аварії [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.15 / О. В. Ковальчук, 1998. - 19 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Калініченко, Світлана Вікторівна.
Вплив електромагнітних полів на біологічні властивості токсиноутворюючих коринебактерій [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / С. В. Калініченко, 2006. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Bourquelot, Émile.
Les ferments solubles: (Diastases-enzymes) [Текст] / E. Bourquelot, 1896. - VIII, 220 p.
Biological Symposia [Текст] : A Series of Volumes Devoted to Current Symposia in the Field of Biology / Ed. J.Cattell. Vol. 12 : Estimation of the Vitamins / Ed.: W.J.Dann, G.H.Satterfield, 1947. - 531 p.
Dougherty, Joseph M.
A Textbook of Bacteriology and Immunology [Текст] : учебное пособие / J.M. Dougherty, A.J. Lamberti, 1946. - 360 p.