Куцоконь, Наталія Костянтинівна.
Радіаційна індукція множинних хромосомних пошкоджень у рослин [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Н. К. Куцоконь, 2004. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Досягнення біології та медицини : наук.-практ. журн. / НАН України, АМН України, Одес. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2003г.
Цитология и генетика = Cytolocy and Genetiсs : Двухмес. междунар. науч. журн. / НАН Украины, Ин-т клеточной биологии и генетической инженерии. - Журнал выходит с 1996г.
Типовий навчальний план і програма підготовки магістрів медицини із спеціальності "Мікробіологія і вірусологія" [Текст] / Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Київ. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, 1998. - 55 с.
Біологічна хімія [Текст] : Підруч. для студентів вищ. фармац. закладів освіти та фармац. фак. вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л.М. Вороніна, В.Ф. Десенко, Н.М. Мадієвська та ін.; За ред. Л.М. Вороніної, 2000. - 607 с.
Микробиология: Руководство к лаборатор. занятиям [Текст] : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / И.Л. Дикий, И.И. Сидорчук, И.Ю. Холупяк и др.; Под ред. И.Л. Дикого, 2002. - 443 с.
Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства [Текст] : Кн. наук. ст. / Львів. лікар. коміс. наук. т-ва ім. Т. Шевченка, Захід.регіон. т-во фізіологів України, Львів. Львів. обл. наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів; За ред.: В.І. Ковалишин. Кн. : 4, 1998. - 346 с.
Биологическая химия [Текст] : учеб. для студ. фармац. вузов и фак-тов / Л. Н. Воронина, В. Ф. Десенко, Н. Н. Мадиевская ; под ред. Л. Н. Воронина, 1999. - 639 с.
Практикум з біологічної хімії [Текст] : Навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Д.П. Бойків, О.Л. Іванків, Л.І. Кобилінська та ін., 2002. - 297 с.
Балаклієць, Ніна Іванівна.
Загальна мікробіологія [Текст] : [Навч. посібник для студентів мед. і фармац. навч. закладів ІІ-ІV рівнів акредитації] / Н.І. Балаклієць, А.Я. Циганенко, В.В. Мінухін, 2002. - 214 с.
Loewy, Ariel G.
Cell Structure and Function [Text] / A. G. Loewy, P. Siekevitz, 1969. - X, 516 p.
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Электронный ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Цитологія, загальна гістологія та ембріологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти III-IV рівнів акредитації: практикум / В. К. Напханюк, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, О. А. Ульянцева; за ред. В. К. Напханюка, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Klainer, Albert S.
Agents of bacterial disease [Text] / A. S. Klainer, I. Geis, 1973. - XVI, 168 p.
Klein, Robert M.
Histology and cell biology: Pre Test self-assessment and review [Text] / R. M. Klein, 1993. - VIII, 248 p.
Stephenson, William K.
Concepts in biochemistry: A programmed text [Text] / W. K. Stephenson, 1967. - XXXV, 222 p.
Medical microbiology [Text] / P. R. Murray, K. S. Rosenthal, G. S. Kobayashi, M. A. Pfaller, 1998. - X, 719 p.
Review of medical microbiology [Text] / E. Jawetz, J. L. Melnick, E. A. Adelberg and others, 1987. - XII, 595 p.
Cyclic 3’, 5’- nucleotides: Mechanisms of action [Text] / D. C. Lehotay, H. K. Lo, G. S. Levey and others; Ed.: H. Cramer, J. Schultz, 1977. - 554 p.
Limbird, Lee E.
Cell surface receptors: A Short Course on Theory and Methods [Text] / L. E. Limbird, 1986. - XIII, 196 p.