Х 19109
Себов, Денис Михайлович.
Застосування чотирикамерних вуглекислих ванн та дозованої ходьби у відновлювальному лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця з імплантованим електрокардіостимулятором [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Д. М. Себов ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Одес. держ. мед. ун-т. - О. : [б. и.], 2004. - 24 с. : табл. - Бібліогр.: с. 19-21
УДК
616.12-005.4-085.838/847(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)