Пхакадзе, Олександр Георгійович.
Показники функції ендотелію у хворих на цукровий діабет 1 типу, ускладнений діабетичною нефропатією [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.14 / О. Г. Пхакадзе, 2010. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Дубей, Леонід Ярославович.
Особливості розвитку вторинного імунодефіциту та його діагностика при гострій лімфобластній лейкемії у дітей [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.10 / Л. Я. Дубей, 2009. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Бочар, Володимир Тарасович.
Оцінка ризику і профілактика ускладнень ентеро- та колостомій у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишок [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / В. Т. Бочар, 2012. - 20 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Главная медицинская сестра : Журн. для руководителя среднего медперсонала ЛПУ / Пред.ред.совета В.П. Гирихиди. - Журнал выходит с 1999г.
Вопросы наркологии : Науч.-практ.журн. / Рос.о-во психиатров, М-во Рос. Фед. Нац. науч. центр наркологии. - Журнал выходит с 1988г.
Запорожан, Валерий Николаевич.
Муковисцидоз [Текст] / В. Н. Запорожан, Н. Л. Аряев, Е. А. Старец, 2001. - 175 с.
Минков, Игорь Петрович.
Рациональная антибиотикотерапия респираторных инфекций у детей [Текст] / И. П. Минков, И. В. Юрченко, С. А. Костенко, 2002. - 80 с.
История кафедры патологической физиологии Одесского государственного медицинского университета 1900-2002 [Текст] / А. И. Гоженко, Р. Ф. Макулькин, И. П. Гуркалова [и др.], 2002. - 150 с.
Построение партнерства [Текст] : Метод. рекомендации / Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД, 2002. - 210 с.
Детский доктор : Науч. - практ. журн. / Союз педиатров России. - Журнал выходит с 2000г.
Диабетик : Науч. - попул. журн. / Днепртелепресскорпорация. - Журнал выходит с 1992г.
Дерма : Журн. для практ. врача / Рос. ассоц. по профилактике инфекций передаваемых половым путем. - Журнал выходит с 2002г.
Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія в дитячій кардіохірургії [Текст] / К. Бабаджанов, Г. І. Белебезьєв, О. М. Довгань [та ін.], 2002. - 271 с.
Фещенко, Юрій Іванович.
Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу [Текст] : Посібник для лікарів, студентів, інтернів, курсантів та ін. / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, 2002. - 902с. с.
Шабалов, Николай Павлович.
Детские болезни [Текст] : учеб. для студ. пед. фак. мед. вузов : в 2-х т. - (Национальная медицинская библиотека). Т. 1, 2002. - 829 с.
Шабалов, Николай Павлович.
Детские болезни [Текст] : учеб. для студ. пед. фак. мед. вузов : в 2-х т. - (Национальная медицинская библиотека). Т. 2, 2002. - 731 с.
Триумфов, Андрей Васильевич.
Топическая диагностика заболеваний нервной системы [Текст] : Крат. руководство / А.В. Триумфов, 2003. - 302 с.
ДентАрт : Журн. о науке и искусстве в стоматологии / Укр. мед. стомат. академія, Стомат. учбовий центр ''Комподент", Фірма "Дентсплай Лтд" (Англія). - Журнал выходит с 1995г.
Дентальные технологии : Специализир. науч.-практ. журн. / Асоц. стоматологів України. - Журнал выходит с 2001г.
Психиатрия [Текст] : учеб. для студ. лечеб. и педиатр. фак. мед. вузов / М. В. Коркина, Н. Д. Лакосина, А. Е. Личко, И. И. Сергеев, 2002. - 566 с.