Х 19114
Тбілєлі, Вікторія Валеріївна.
Ефективність застосування низькочастотного магнітного поля у комплексному лікуванні остеопорозу при ревматоїдному артриті [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. В. Тбілєлі ; Одес. держ. мед. ун-т, Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - О. : [б. и.], 2004. - 24 с. - Бібліогр.: с. 18-20
УДК
616.72-002.77-06:616.71-007.234]-085.847.8(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)