Вісник проблем біології і медицини : наук.-практ. журн. / Укр. мед. стоматологічна академія, Укр. академія наук національного прогресу. - Журнал выходит с 1993г.
Журнал общей биологии : Науч. - практ. журн. / РАН. - Журнал выходит с 1940г.
Российский медико-биологический вестник им. И.П.Павлова : Науч.-практ. журн. / Рязан. гос.мед. ун-т им. И.П.Павлова. - Журнал выходит с 1993г.
Вестник Московского университета. Сер. 16, Биология: Ежекварт. науч. журн. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Журнал выходит с 1946г.
Досягнення біології та медицини : наук.-практ. журн. / НАН України, АМН України, Одес. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2003г.
Актуальні проблеми медицини, фармації та біології : Наук.-практ. журн. / Львів. мед. ін-т. - Журнал выходит с 2004г.
Вестник Новосибирского государственного университета : Науч. журн. Биология, клиническая медицина / Новосиб. гос. мед. ин-т. - Журнал выходит с 1999г.
Світ медицини та біології : Наук. журн. / Укр. мед. стоматол. акад., Міжнар. фонд допомоги хворим з наслідками травм та захворювань. Полт. від-ня, Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. - Журнал выходит с 2006г.
Таврический медико-биологический вестник : науч.-практ. журн. / Крым. гос. мед. ун-т им. С.И. Георгиевского. - Журнал выходит с 2007г.
Перспективи медицини та біології : наук. журн. / Луган. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2008г.
Досягнення біології та медицини [Електронний ресурс] : наук.-практ. журн. / НАН України, АМН України, Одес. держ. мед. ун-т. - Журнал выходит с 2005г.