617-089
Ч-441
Чепкий, Леонард Петрович.
Анестезіологія та інтенсивна терапія [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Л. П. Чепкий, Л. В.Новицька-Усенко, Р. О.Ткаченко. - Киев : Вищ. шк., 2003. - 399 с. : iл., табл. - Предм. покажч.: с. 387-399. - ISBN 966-642-152-6
Бібліотека має електронний варіант
УДК
617-089
617-089.5(075.8)
616-08-039.35(075.8)

Доп. точки доступа:
Новицька-Усенко, Людмила Василівна
Ткаченко, Руслан Опанасович

Имеются экземпляры в отделах: всего 19 : ФУЛ (14), ХР (5)
Свободны: ФУЛ (14), ХР (5)