Шифр: Ф6 (Журнал)
Фармаком [Текст] : Наук.- практ. журн./ Держ. наук. центр лікарських засобів, Держ. підприємство "Наук.-експерт. фармакоп. центр" ; Гол. ред. В.П. Георгієвський. - Х. : [б. и.], 1992 - . - Выходит раз в два месяца

Зареєстрованi надходження