Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покаж. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького; упоряд.: Л. М. Бур'ян. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки. 1865-1945, ч. 1. Геологи. Географи, 1994. - 96 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. Вип. 2 : Природничі науки. 1946-2000 рр., ч. 3. Хіміки / упоряд. Т. І. Олейникова, 2002. - 204 с.
500 впливових особистостей [Текст] : [Інформ.-біогр. довід.] / Схід.-укр. біограф. ін-т. - (Україна на межі тисячоліть. Нац. іміджева прогр.: Лідери XXI). [Вип. 2] : Україна. 10 років незалежності (1991-2001), 2001. - 317 с.
Імена України [Текст] : Біограф. щорічник, 1999 / Укр. акад. наук нац. прогресу. Ін-т гуманіт. досліджень, 1999. - 504 с.
500 впливових особистостей [Текст] : [Інформ.-біогр. довід.] / Схід.-укр. біограф. ін-т; Гол. ред. Ю.Романенко. - (Нац. іміджева прогр. Лідери XXI). [Вип. 7] : Державних нагород удостоєні / Авт.-укладач Ю.Романенко, 2003. - 352 с.
Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Т. 1 : Україна: погляд у третє тисячоліття, 2000. - 490 с.
Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Ч. 2 : 2000-2001. Золота фортуна : Найкращі торгові марки, вітчізняні товаровиробники, політики, науковці, зірки культури та спорту, правоохоронці, 2000. - 505 с.
Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Ч. 3 : Нафтопереробна та хімічна промисловість, 2000. - 519 с.
Золота книга ділової еліти України: Презентаційний альманах [Текст] : Літопис: У 4-х т. Ч. 4 : Освіта та наука, 2000. - 573 с.
Уславлені постаті України [Текст] : Представлені обл. держ. адміністраціями, М-вами і відомствами, нац. творч. спілками, громад. орг-ми та ін. юрид. особами, що мають офіц. статус в Україні / Міжнар. фонд підтримки соц. ініціатив в України ім. І. Мазепи. Вип. 1, 2002. - 431 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945 рр., ч. 4. Фізики. Астрономи / упоряд. І. Е. Рікун, 2003. - 172 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. покаж. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. Вип. 1 : Природничі науки. 1865-1945, ч. 2. Математики. Механіки/ упоряд. І. Е. Рикун, 1995. - 176 с.
Кто есть кто : Одесса. 1794-1994 [Текст] : Лит.-энциклопед. изд. / Авт.-сост. А.Э. Каменный, 1999. - 543 с.
Київський літопис ХХI століття: Визначні імена та підприємства України [Текст] / АПН України, АМН України; Редкол.: Д.М. Дзюба та ін., 2001. - 462 с.
Київський літопис ХХI століття: Визначні імена та підприємства України [Текст] : [Всеукр. зб.] / АПН України, АМН України; Редкол.: А.К. Шидловський та ін., 2003. - 622 с.
Хто є хто в Україні [Текст] : [біогр. довід.] / Київ. наук. т-во ім. П. Могили, 2001. - 542 с.
Кто есть кто в экономике, науке, культуре Крыма [Текст] : [справ.-биогр. изд.] / Укр. акад. геральдики, товар. знака и логотипа; авт.- сост. В. В. Болгов. Кн. 2 : 2001-2002, 2002. - 303 с.
Хто є хто на Вінниччині. Видатні земляки [Текст] : довід.- біограф. вид. / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.-упоряд. В. В. Болгов. Т. 2, 2001. - 197 с.
Хто є хто на Житомирщині. Видатні земляки [Текст] : [довід.- біограф. вид.] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.-упоряд. В. В. Болгов, 2002. - 207 с.
Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва [Текст] : [довід.-біограф. вид.] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.- упоряд.: В. В. Болгов. Т. 3 : 2001-2002, 2002. - 464 с.