Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв.ред.) и др. Вып. 1 : К 200-летию г.Одессы, 1992. - 59 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв.ред.) и др. Вып. 6, 1995. - 91 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др. Вып. 7 / Гл. ред. Р.О. Файтельберг, 1997. - 104 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др. Вып. 8 / Гл. ред. В.А. Смынтына, 2001. - 103 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 2 : К 200-летию г. Одессы, 1992. - 105 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 3 : К 200-летию г. Одессы, 1993. - 89 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 4 и 5 : К 200-летию г. Одессы : Видные учёные Одессы (ушедшие из жизни), 1994. - 155 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына (отв. ред.) и др. Вып. 11, 2002. - 106 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына и др. Вып. 12-13, 2004. - 233 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст] / АМН України, Ін-т вищ. освіти; авт.-упоряд.: В. М. Литвин (гол. ред.) та ін. Кн. 1 : Пріоритет інтелекту, 2003. - 639 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст] / АМН України, Ін-т вищої освіти; авт.-упоряд.: В. М. Литвин (гол. ред.) та ін. Кн. 2 : Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення, 2003. - 617 с.
Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України [Текст] : (У 2-х кн.) / Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого; Укладачі: М.І. Панов та ін.; За заг. ред. Ю.І. Горобця, М.І. Панова. Кн. 1, 2001. - 775 с.
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2002 році [Текст] : Проект: У 2-х ч. / [Відп. за вип. А.П. Шпак]. - (Друкарня вид. дому Академперіодика). Ч. 1, 2003. - 251 с.
До 80-річчя Національної академії наук України: Фотоальбом [Текст] : альбом / НАН України, 1998. - 143 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына (гл. ред.) и др. Вып. 9, 2002. - 127 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына (гл. ред.) и др. Вып. 10, 2002. - 114 с.
Семиноженко, Володимир Петрович.
Україна: шлях до постіндустріальної цивілізації [Текст] : Зб. ст. і виспупів / В.П. Семиноженко, 2005. - 359 с.
Семиноженко, Владимир Петрович.
Точка зрения [Текст] : общественно-политическая литература / В.П. Семиноженко, 2005. - 304 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : [биогр. энциклопедия] / Одес. обл. гос. администрация, Упр. образования и науки, НАН Украины, Юж. науч. центр, Совет ректоров вузов Одес. обл.; Авт.-сост.: А. Ю. Саясов и др. Ч. 1 : Доктора наук и профессора, 2005. - 351 с.
Протасевич, Евгений Трофимович.
Немного о науке и ... о себе [Текст] : монография / Е.Т. Протасевич, 1997. - 99 с.