618
З-332
Запорожан, Валерій Миколайович.
Акушерство і гінекологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. III-IV рівнів акредитації : у 2-х кн. / В. М. Запорожан ; Одес. держ. мед. ун-т. - К. : Здоров'я, 2000 - . - (Бібліотека студента-медика : до 100-річчя Одес. держ. мед. ун-ту (1900-2000))
Кн. 1 : Акушерство. - 2000. - 432 с. : іл. - Бібліогр. : с. 430-432. - ISBN 966-573-142-4
Параллельные издания:
1. Запорожан, Валерий Николаевич Акушерство и гинекология : учеб. для студ. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней акредитации : в 2-х кн. ; Кн. 1 : Акушерство. - К. : Здоров’я, 2001. - 477 с : ил. - ISBN 5-311-01208-0 (Шифр 618/З)
2. Запорожан, Валерій Миколайович Акушерство і гінекологія : підруч. для студ. вищ. навч. мед. закл. ІІІ- ІV рівнів акредитації: У 2-х кн. ; Кн. 1 : Акушерство. - О. : ОДМУ, 2003. - 1ел. опт. диск (CD-ROM) (Шифр CD)
УДК
618
618(075.8)
618.2(075.8)

Аннотация:

Підручник “Акушерство і гінекологія” складається з двох книг: “Акушерство” і “Гінекологія”. У першій книзі висвітлено питання сучасного фізіологічного й патологічного акушерства і частково перинатології.

Велику увагу приділено актуальним проблемам тератології, плацептарної недостатиості, недоношеної вагітності, гестозу, акушерскої кровотечі, психосоматичній діагностиці та лікуванню.

Термінологію подано за новими міжнародними анатомічною, гістологічною та ембріологічною номенклатурами.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації


Имеются экземпляры в отделах: всего 503 : ФУЛ (483), ХР (20)
Свободны: ФУЛ (483), ХР (20)