Хто є хто в економіці, культурі, науці Києва [Текст] : [довід.-біограф. вид.] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт.- упоряд.: В. В. Болгов. Т. 3 : 2001-2002, 2002. - 464 с.
Хто є хто на Івано-Франківщині. Видатні земляки [Текст] / Укр. акад. геральдики, товар. знаку та логотипу; авт-уоряд. В. В. Болгов, 2002. - 271 с.
Вся Одесса 2004 [Текст] : Ежегод. телефон. справочник предприятий, учреждений и орг., 2004. - 919 с.
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - (Серія біобібліографічних довідників). Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945рр., ч. 5. Біологи / упоряд.: Л. О. Кольченко, Т. В. Тющенко, 2005. - 188 с.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Координац. бюро Енцікл. Сучас. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 1 : А, 2001. - 823 с.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Координац. бюро Енцікл. Сучас. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 2 : Б-Біо, 2003. - 871 с.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Координац. бюро Енцікл. Сучас. України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 3 : Біо-Бя, 2004. - 695 с.
Праці викладачів та професорів Національного університету "Києво-Могилянська академія" 1992-2002 рр. [Текст] : Бібліогр. покажч. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". Наук. б-ка, 2005. - 522 с.
Голодомор в Україні. 1932-1933 рр. [Текст] : бібліогр. покажч. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького [та ін.], 2001. - 654 с.
Мудрость тысячелетий [Текст] : Энциклопедия / Сост.: Н. Березин, Под общ. ред. А. Янак, 2006. - 830 с.
Автоматизация научных исследований [Текст] : Кумулятив. указ. лит. за 1987 г. / АН СССР. Сиб. отд-ние, Гос. публ. науч.-техн. б-ка, 1990. - 258 с.
Хто є хто в Україні [Текст] : Біогр. довід. / Уклад.: Ю. Марченко, О. Телемко, 2007. - 1135 с.
Калібаба, Дмитро Панасович.
Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини [Текст] : справочное издание / Д.П. Калібаба; Ред.: І. Каганова, О. Астаф’єв, 1998. - 256 с.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Ін-т енцикл. дослідж., Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 4 : В-Вог, 2005. - 699 с.
ДНК : Информ.-аналит. журн. / ЧП "ДНК". - Журнал выходит с 2003г.
Енциклопедія Сучасної України [Текст] / НАН України, Ін-т енцикл. дослідж., Наук. т-во ім. Т. Шевченка; редкол.: І. М. Дзюба [та ін.]. - (ЕСУ). Т. 5 : Вод-Гн, 2006. - 727 с.
Алексей Иванович Маркевич (1847-1903) [Текст] : библиогр. указ. / Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, Науч. б-ка, 1997. - 150 с.
Ежегодник книги СССР [Текст] : Гос. библиогр. указ. / Всесоюз. кн. палата; сост. М. Ю. Кусакова [и др.]. 1991, Т. 2, ч. 3 : Вспомогательные указатели, 1994. - 333 с.
Библиография Российской библиографии [Текст] : Гос. библиогр. указ. / Рос. кн. палата. 1993, 1995. - 208 с.
Алло, Одесса [Текст] : информ. телефон. справ. / Реклам.-информ. агенство ASTERIA. Вып. 1, 1995. - 130 с.