61
А 437
Актуальні проблеми медицини, фармації та біології [Текст] : зб. наук. пр. / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Мед. коледж "Монада" ; Гол. ред. М. С. Регеда. - Л. : СПОЛОМ, [2003] -
№ 2. - 2004. - 92 с. : iл., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 966-665-010-X
УДК
61
61(082)
615.1(082)
57(082)

Доп. точки доступа:
Регеда, Михайло Степанович\ред.\
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького
Мед. коледж. "Монада"

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)