Балаклієць, Ніна Іванівна.
Загальна мікробіологія [Текст] : [Навч. посібник для студентів мед. і фармац. навч. закладів ІІ-ІV рівнів акредитації] / Н.І. Балаклієць, А.Я. Циганенко, В.В. Мінухін, 2002. - 214 с.
Протченко, Павло Захарович.
Загальна мікробіологія, вірусологія та імунологія [Электронный ресурс] : вибрані лекції: навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації / П. З. Протченко, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
Klainer, Albert S.
Agents of bacterial disease [Text] / A. S. Klainer, I. Geis, 1973. - XVI, 168 p.
Medical microbiology [Text] / P. R. Murray, K. S. Rosenthal, G. S. Kobayashi, M. A. Pfaller, 1998. - X, 719 p.
Review of medical microbiology [Text] / E. Jawetz, J. L. Melnick, E. A. Adelberg and others, 1987. - XII, 595 p.
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 1, 2004. - 213 p.
Gaidash, Igor.
Microbiology, virology and immunology [Text] : Textbook: In 2 pt. Pt. 2, 2004. - 226 p.
Хайтович, Олександр Борисович.
Мікробіологічна характеристика вібріонів і організаційно-методичні підходи до її практичного використання [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / О. Б. Хайтович, 1998. - 32 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Гурина, Светлана Викторовна.
Микробиология [Текст] : учеб. пособие для студ. заоч. отд-ния [хим.-фармац. акад.] / С. В. Гурина, И. П. Соколова, 2000. - 54 с.
Давидова, Світлана Миколаївна.
Нові підступи щодо лабораторної діагностики хвороб шлунку та дванадцятипалої кишки, обумовлених Helicobacter pylori [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.05 / С. М. Давидова, 1997. - 24 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Молекулярно-генетические механизмы туберкулезной инфекции [Текст] / Ю. И. Бажора, В. И. Кресюн, Ю. И. Фещенко [и др.], 2005. - 295 с.
Бабіч, Євген Михайлович.
Вплив абіотичних факторів і мікробних ценозів на процеси формування та розвитку популяцій менінгококу [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.05 / Є. М. Бабіч, 1996. - 41 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Климнюк, Сергій Іванович.
Мікробна екологія шкіри людини в різні вікові періоди в нормі та при патологіі [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / С. І. Климнюк, 1995. - 47 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Красовський, Валерій Вітальович.
Біологічні властивості бактерій роду Listeria, циркулюючих в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.05 / В. В. Красовський, 1995. - 31 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Абрамовъ, Сергей Семеновичъ.
Патогенные микроорганизмы. Ихъ роль въ этіологіи, патологіи и эпидеміологіи заразныхъ болѣзней [Текст] : пособіе при изученіи бактеріологіи для врачей и студ. / С. С. Абрамовъ, 1917. - 527; IX с.
Гламаздина, Нелли Николаевна.
Биоценологические аспекты при инвазии кишечными гельминтами на фоне стафилококкового носительства [Текст] : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.19, 03.00.07 / Н. Н. Гламаздина, 1987. - 25 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи
Хохлов, Александр Степанович.
Низкомолекулярные микробные ауторегуляторы [Текст] : монография / А.С. Хохлов, Отв. ред. Л.Д. Бергельсон, 1988. - 269 с.
Воробьев, Анатолий Андреевич.
Медицинская и санитарная микробиология [Текст] : учеб. пособие по микробиологии, вирусологии, иммунологии для студентов мед. вузов / А.А. Воробьев, Ю.С. Кривошеин, В.П. Широбоков, 2003. - 462 с.
Ройт, Айвен.
Иммунология [Текст] : [Учеб. пособие для студентов мед. вузов]: Пер. с англ. / А. Ройт, Д. Бростофф, Д. Мейл, 2000. - 582 с.
Кириленко, Ольга Акимовна.
Об усилении действия столбнячного токсина под влиянием продуктов жизнедеятельности стафилококка, кишечной палочки и протея [Текст] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук / О. А. Кириленко, 1967. - 26 с.
Автореферат дисертацiї Картка запису | Схожi записи