ББК 91.9:72
В 908
Вчені вузів Одеси [Текст] : біобібліогр. довід. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - О. : ОДНБ ім. М. Горького, 1994 - . - (Серія біобібліографічних довідників)
Вип. 1 : Природничі науки 1865-1945 рр., ч. 4 : Фізики. Астрономи / упоряд. І. Е. Рікун. - 2003. - 172 с. : 6 л. портр. - Покажч.: с. 161-170
ББК
ББК 91.9:72
91.9:72.3(4Укр-4Оде)
72.3(4Укр-4Оде)
53(01)
52(01)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)