Х 19127
Гудзан, Наталія Федорівна.
Стан мікробіоценозу кишок, місцевого імунітету і вітамінного забезпечення у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією під час лікування на курорті Трускавець [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Н. Ф. Гудзан ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л. : [б. и.], 2004. - 18 с. : табл. - Бібліогр.: с. 15-16
УДК
616.34-008.87-097-053.2-085.838(477.83)(043.3)

Доп. точки доступа:
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)