Х 19149
Тимченко, Наталія Миколаївна.
Вплив температури та складу середовища на фетальний гемоглобін і гемоглобін донорської крові [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.19 / Н. М. Тимченко ; НАН України, Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини. - Х. : [б. и.], 2004. - 17 с. : iл., табл. - Бібліогр.: с. 14-15
УДК
612.111.11.014.43(043.3)
57.086.13(043.3)

Доп. точки доступа:
НАН України
Ін-т пробл. кріобіології і кріомедицини

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)