616
У 715
Урологія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Ф. І. Костєв, М. І. Ухаль, О. В. Борисов [та ін.] ; за ред. Ф. І. Костєва ; Одес. держ. мед. ун-т, Каф. урології та нефрології. - Одеса : ОДМУ, 2004. - 295 с. : iл. - (Библиотека студента-медика). - Бібліогр.: с. 290-292. - ISBN 966-7733-47-5. - ISBN 966-7733-50-5
Параллельные издания:
1. Urology : a course of lectures : a manual for students of higher medical educational establishments of the III - IV level of accreditation / F. I. Kostyev, M.I. Ukhal, O.V. Borisov [et al.] ; ed. F. I. Kostyev. - O. : OSMU, 2008. - 294p. : il., tabl. - ISBN 978-966-443-003-3 (Шифр И/951)
2. Урологія : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Ф. І. Костєв, М. І. Ухаль, О. В. Борисов [та ін.] ; за ред. Ф. І. Костєва. - О. : ОДМУ, 2006. - 1эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 966-7733-47-5966-7733-50-5 (Шифр CD)
3. Urology : a course of lectures : a manual for students of higher medical educational establishments of the III - IV level of accreditation / F. I. Kostyev, M.I. Ukhal, O.V. Borisov [et al.] ; ed. F. I. Kostyev. - O. : OSMU, 2008 (2011). - 1эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-966-443-003-3 (Шифр CD)
УДК
616
616.6(075.8)

Аннотация:

Навчальний посібник містить матеріали лекційного курсу з урахуванням новітніх досягнень урології. Для кращого засвоєння матеріалу лекції доповнені алгоритмами та рисунками, наведено критерії діагностики і лікувальну тактику в обсязі програми з урології.


Доп. точки доступа:
Костєв, Федір Іванович
Ухаль, Михайло Іванович
Борисов, Олександр Валентинович
Швець, Володимир Дмитрович
Тучин, Данило Абрамович
Грабазюк, Віктор Степанович
Малярчук, Анатолій Іванович
Костєв, Федір Іванович\ред.\
CD-ROM/198-778284
Одес. держ. мед. ун-т
Каф. урології та нефрології

Имеются экземпляры в отделах: всего 903 : ФУЛ (899), ХР (4)
Свободны: ФУЛ (899), ХР (4)