ББК 91.9:72
В 908
Вчені вузів Одеси [Text] : біобібліогр. покаж. / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. - О. : ОДНБ ім. М. Горького, 1994 -
Вип. 1 : Природничі науки. 1865-1945, ч. 2 : Математики. Механіки/ упоряд. І. Е. Рикун. - 1995. - 176 p.
ББК
ББК 91.9:72
91.9:72.3(4Укр-4Оде)
72.3(4Укр-4Оде)яІ
51(01)


Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ХР (4)
Свободны: ХР (4)