1573
Рожковський, Ярослав Володимирович.
Патогенетичні механізми порушення імунологічної резистентності організму за умов формування стрес-синдрому та шляхи їх фармакологічної корекції [Текст] : дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.05 / Я. В. Рожковський ; Одес. держ. мед. ун-т. - Одеса : [б. и.], 2001. - 359 с. : iл. - Бібліогр.: с. 317-359
УДК
616.45-001.1/3-097-085.214(043.2)

Доп. точки доступа:
Одес. держ. мед. ун-т

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)