1611
Іванова, Надія Володимирівна.
Фармакодинаміка і механізми дії лігандів гальмових медіаторних систем при експериментальному моделюванні пароксизмальних станів ЦНС [Текст] : дис. ... канд. біол. наук: 14.03.05 / Н. В. Іванова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : [б. и.], 2003. - 128 с. : iл., табл. - Бібліогр.: с. 112-128
УДК
615.21.015(043.3)


Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)