ББК 72
Н 832
Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України [Текст] : (У 2-х кн.) / Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого; Укладачі: М.І. Панов та ін.; За заг. ред. Ю.І. Горобця, М.І. Панова. - Х. : Право, 2001 -
Кн. 1. - 2001. - 775 с. - Предм. покажч.: с. 764-767. - ISBN 966-7146-54-5
ББК
ББК 72
72.4(4 УКР)
67.9(4УКР)301


Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ХР (3)
Свободны: ХР (3)