Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв.ред.) и др. Вып. 1 : К 200-летию г.Одессы, 1992. - 59 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв.ред.) и др. Вып. 6, 1995. - 91 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др. Вып. 7 / Гл. ред. Р.О. Файтельберг, 1997. - 104 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др. Вып. 8 / Гл. ред. В.А. Смынтына, 2001. - 103 с.
Закон України про службу в органах місцевого самоврядування [Текст] : За станом на 25 лип. 2001 р. / Верх. Рада України, 2001. - 19 с.
Закон України про службу в органах місцевого самоврядування [Текст] : За станом на 12 серп. 2003р. / Верховна Рада України, 2003. - 20 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 2 : К 200-летию г. Одессы, 1992. - 105 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 3 : К 200-летию г. Одессы, 1993. - 89 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: И.П. Зелинский (отв. ред.) и др. Вып. 4 и 5 : К 200-летию г. Одессы : Видные учёные Одессы (ушедшие из жизни), 1994. - 155 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына (отв. ред.) и др. Вып. 11, 2002. - 106 с.
Закон України про міліцію [Текст] : (за станом на 1 жовт. 1999 р.) / Верховна Рада України, 1999. - 32 с.
Видные ученые Одессы [Текст] : По воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова и др.; Редкол.: В.А. Смынтына и др. Вып. 12-13, 2004. - 233 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст] / АМН України, Ін-т вищ. освіти; авт.-упоряд.: В. М. Литвин (гол. ред.) та ін. Кн. 1 : Пріоритет інтелекту, 2003. - 639 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст] / АМН України, Ін-т вищої освіти; авт.-упоряд.: В. М. Литвин (гол. ред.) та ін. Кн. 2 : Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення, 2003. - 617 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття [Текст] / АМН України, Ін-т вищ. освіти; авт.-упоряд.: В. М. Литвин (гол. ред.) та ін. Кн. 3 : Модернізація освіти, 2003. - 943 с.
Закон України про статус народного депутата України [Текст] : за станом на 1 листоп. 2003 р. / Верх. Рада України, 2003. - 47 с.
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2002 році [Текст] : Проект: У 2-х ч. / [Відп. за вип. А.П. Шпак]. - (Друкарня вид. дому Академперіодика). Ч. 1, 2003. - 251 с.
Болонський процес: Нормативно-правові документи [Текст] : законы и законодательные акты / Європ. ун-т, 2004. - 100 с.
Закон України про місцеві державні адміністрації [Текст] / Верховна Рада України, 1999. - 31 с.
Закон України про столицю України-місто-герой Київ [Текст] / Верховна Рада України, 1999. - 23 с.