617
І-247
Іващенко, Володимир Васильович.
Шпитальна хірургія [Текст] : (вибрані лекції) : метод. посіб. для студ. вищ. мед. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. В. Іващенко. - Д. : [б.в.], 2001. - 477 с. : iл. - Бібліогр.: с. 469-475. - ISBN 966-573-241-2
УДК
617
617(075.8)


Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)