61
А 437
Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства: Серія медицина і біологія [Текст] : кн. наук. ст. / Редкол.: В.І.Ковалишин (ред.) та ін. - Л. : [б. и.], 2001 -
Кн. : 5. - 2001. - 112 с. : iл. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 966-7893-11-1
В надзаг. також: Львів. від-ня укр. фізіол. т-ва, Львів. регіон. наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів
УДК
61
61(082)
57(082)
619(082)

Доп. точки доступа:
Ковалишин, В.І.\ред.\
Львів. лікар. коміс. наук. т-ва ім. Т.Шевченка та ін.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)