Х 19171
Куля, Олена Олегівна.
Перинатальні чинники ризику розвитку алергії у немовлят [Текст] : автореф. дис. ...канд. мед. наук : 14.01.10 / О. О. Куля ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Л. : [б. и.], 2004. - 19 с. : іл. - Бібліогр.: с. 15-16
УДК
616-056.43-053.31(043.3)

Доп. точки доступа:
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)