Х 19167
Ісаєва, Катерина Юріївна.
Корекція репродуктивної функції жінок з лейоміомою матки [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / К. Ю. Ісаєва ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького, Каф. акушерства і гінекології № 1. - Л. : [б. и.], 2004. - 20 с. : iл., табл. - Бібліогр.: с. 16-17
УДК
618.14-006.363-089(043.3)

Доп. точки доступа:
Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького
Каф. акушерства і гінекології № 1

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)