Х 19159
Верещакіна, Вікторія Вікторівна.
Застосування гідролазерної терапії та електросон-форезу йодиду калію в комплексному відновлювальному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І-ІІ стадій атеросклеротичного генезу [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. В. Верещакіна ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології, Харьк. мед. акад. последиплом. освіти. - О. : [б. и.], 2004. - 20 с. : iл. - Бібліогр.: с. 15-17
УДК
616.831-005-085.84(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології
Харк. мед. акад. післядиплом. освіти

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)