Х 19182
Тордія, Надія Володимирівна.
Низькоінтенсивні електромагнітні випромінювання в діапазоні надвисоких частот як фактор модифікації радіостійкості рослинних клітин [Текст] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Н. В. Тордія ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НАН України, Ін-т клітин. біології і генет. інженерії. - К. : [б. и.], 2004. - 24 с. : iл. - Бібліогр.: с. 20-22
УДК
577.346:537.8:576.3(043.3)

Доп. точки доступа:
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
НАН України
Ін-т клітин. біології і генет. інженерії

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)