Х 19155
Бацевич, Владислав Анатолійович.
Патогенетичне обґрунтування застосування фізичних чинників у терапії урогенітальних мікозів [Текст] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / В. А. Бацевич ; Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології. - О. : [б. и.], 2004. - 24 с. : табл. - Бібліогр.: с. 19-20
УДК
616.643-022.828-085.83/84(043.3)
618.1-002.828-085.83/84(043.3)

Доп. точки доступа:
Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)