ББК 72
Н 354
Національна академія наук України.
Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2002 році [Текст] : проект: У 2-х ч. / [Відп. за вип. А.П. Шпак]. - К. : [б. и.], 2003 - . - (Друкарня вид. дому Академперіодика)
Ч. 1. - 2003. - 251 с.
ББК
ББК 72
72.4(4 УКР)

Доп. точки доступа:
Національна академія наук України

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)