616-092
Ч-692
Читання ім. В. В. Підвисоцького (3; 2004 ; Одеса).
ІІІ-і читання ім. В. В. Підвисоцького [Текст] : тез. доп. наук. конф., 27-29 трав. 2004 р. / редкол.: В. М. Запорожан (голов. ред.) [та ін.] ; Одес. держ. мед. ун-т та ін. - О. : ОДМУ, 2004. - 97 с.
В надзаг. також: Одес. від-ня наук. т-ва патофізіологів України, Одес. обл. т-во істориків-медиків, Укр. НДІ медицини транспорту
УДК
616-092
616-092(043.2)
616-092(477)(092)
61(477)(092)

Доп. точки доступа:
Одеський держ. мед. ун-т
Одес. від-ня наук. т-ва патофізіологів України
Одес. обл. т-во істориків-медиків
Укр. НДІ медицини транспорту

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ХР (2)
Свободны: ХР (2)